Dotacje i Dofinansowania

Kompleksowa obsługa pozyskania i rozliczenia dotacji unijnych dla firm, organizacji pozarządowych oraz spółdzielni.
Rozpoczynając pracę z Państwem analizujemy sam pomysł inwestycji, wspólnie sporządzamy wniosek o dotację i kompletujemy dokumenty kończąc pracę na rozliczeniu całego unijnego projektu.

1. Analiza pomysłu:
• analiza planów inwestycji pod kątem dostępnych funduszy unijnych a potencjałem finansowym klienta,
• naświetlenie szans pozyskania dotacji dla danego przedsięwzięcia,
• propozycja najkorzystniejszych rozwiązań dla wybranej inwestycji.

2. Planowanie projektu:
• wybór najlepszego źródła,
• przedstawienie najbliższych terminów naborów wniosków,
• Opracowanie strategii zwiększającej liczbę możliwych do uzyskania punktów.

3. Kompletacja dokumentów aplikacyjnych:
• sporządzenie wniosku o dotację- dofinansowanie,
• wykonanie biznes planu, w tym szczegółowej analizy finansowej oraz aplikacji pomocniczych,
• pomoc w uzyskaniu lub/i sporządzeniu dodatkowych, wymaganych załączników np.: analizy rynkowe, sprawozdania finansowe, pozwolenia na budowę, itp.,
• kontrola poprawek oraz dokumentów uzupełniających.

4. Monitorowanie procesu rozpatrywania wniosku:
• konsultacje z organami przyznającymi dofinansowanie na etapie rozpatrywania wniosku,
• asystentura podczas zawieraniu umowy o dotacje,
• sporządzenie wniosku o wypłatę.

5. Rozliczenie projektu w formie przygotowanie sprawozdań końcowych oraz rozliczeń finansowych do wniosku o wypłatę dotacji.