Dla Organizacji

Biuro rachunkowe działające w ramach MDR Ekspert Sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych organizacji pozarządowych. W odróżnieniu od wielu innych biur rachunkowych, podejmujemy się prowadzenia księgowości stowarzyszeń i fundacji oraz spółdzielni socjalnych, a co najważniejsze ceny dla organizacji pozarządowych są bardzo konkurencyjne. Klientom, którzy rozpoczynają działalność pomagamy stworzyć politykę rachunkowości i dostosować plan kont do ich potrzeb.

Biuro może poszczycić się licznymi referencjami i rekomendacjami w zakresie wsparcia księgowego dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Efektem współpracy z tym sektorem jest stworzenie kompleksowej oferty szkoleniowo – doradczej dostępnej dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, a także oferty biura rachunkowego w zakresie obsługi księgowej prowadzonej działalności.

W ramach biura zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu:
• Opracowania polityki rachunkowości,
• Opracowania zakładowego planu kont,
• Ewidencjonowania dokumentów księgowych w księgach handlowych,
• Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacji,
• Prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
• Sporządzania sprawozdań finansowych,
• Sporządzania obowiązkowych sprawozdań dla GUS,
• Prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej oraz deklaracji PIT, rozliczenia z ZUS,
• Bieżącego monitoringu płatności oraz kontroli zobowiązań i należności,
• Sporządzania deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT

W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego oferujemy doradztwo w obszarze finansów w zakresie prowadzenia statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej.

Obsługa księgowa spółdzielni socjalnych.
Nadrzędnym celem działalności spółdzielni socjalnych jest powrót do uregulowanego życia społecznego i zawodowego spółdzielców. Drugim celem spółdzielców jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o wspólną pracę. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną, kulturalno-oświatową oraz społecznie użyteczną – zarówno na rzecz swoich członków jak również środowiska lokalnego. Cele te są finansowane z nadwyżki bilansowej, która nie może być podzielona między członków spółdzielni.

W związku z powyższym również i obsługa księgowa spółdzielni wymusza inne spojrzenie i sposób rozliczania tej działalności niż jest to ogólnie przyjęte w firmach komercyjnych, w których z natury mają największe doświadczenie podmioty realizujące usługi księgowe dostępne na rynku. Należy pamiętać o nietypowej strukturze uwzględniającej poszczególne fundusze (zasobowy, udziałowy i inwestycyjny). Jednocześnie należy pamiętać że każda spółdzielnia socjalna bez względu na jej wielkość co trzy lata podlega procesowi lustracji, a tym samym księgowość spółdzielni musi być prowadzona tak by proces lustracyjny przebiegł bez zastrzeżeń.

W ramach oferowanych usług prowadzimy księgowość spółdzielni socjalnych, kadry i płace, jej sprawy administracyjne, obsługę projektową. Wspieramy rozwój organizacji doradzając w kwestii finansów i pozyskiwania środków oraz rozwiązań prawnych.