Strona Główna

Biuro rachunkowe MDR Ekspert Sp. z o.o. od 2004 roku świadczy kompleksowe usługi w zakresie księgowości dla małych i średnich firm oraz organizacji:

 •    pełna księgowość- prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek, spółdzielni ( również socjalnych ) oraz organizacji pozarządowych,
 •    uproszczona księgowość – podatkowa księga przychodów i rozchodów, zryczałtowana ewidencja podatku dochodowego
 •    prowadzenie spraw kadrowych, obsługa wynagrodzeń oraz ZUS pracowników poprzez internetowy transfer danych z użyciem certyfikowanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego
 •    obsługa BHP
 •    doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 •    wykonywanie rocznych zeznań podatkowych
 •    zakładanie i likwidacja przedsiębiorstw
 •    reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUSem oraz innymi organami kontroli
 •    pozyskiwanie i obsługa wniosków o dotacje z funduszy unijnych i programów narodowych
 •    kompleksowa obsługa dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SOD
 •    posiadamy pełne ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności
 •    dojeżdżamy do klienta